ÜNİ 101 `ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ` DERSİ
Katılımlı Söyleşiler
Sayfanın kolay yazdırılabilir şeklini görüntülemek ve yazdırmak için buraya tıklayınız ..


BİLGİ BECERİLERİ

Bu ders kapsamında günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan doğru bilgiye doğru zamanda ve yerde erişim açısından önem taşıyan ve 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması gereken bilgiyi elde etme becerileri ele alınmaktadır. Ayrıca derste bilgi okuryazarlığı kavramından hareketle öğrencilerin hem üniversite hem de günlük yaşamları boyunca kullanacakları ve bilgi okuryazarı bir birey olmalarında etkili olan becerilere -eleştirel ve analitik düşünme, bilgiyi bulma, elde etme, düzenleme, kullanma ve paylaşma- değinilmektedir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ, Dr. Turgay BAŞ, Arş.Gör.Dr. Tolga ÇAKMAK, Arş.Gör. İpek ŞENCAN, Uzm. Orçun MADRAN


Etkinlik Programı:
DUMANSIZ HACETTEPE

AMAÇ

Bu dersin amacı tütün (sigara) kullanımının ve sigara dumanından pasif etkilenimin zararlı etkilerinin, bu olumsuz etkilerden korunma yaklaşımlarının ve Hacettepe Üniversitesinin bu çalışmalardaki örnek ve öncü uygulamalarının öğrenilmesidir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Bu dersin sonunda öğrenciler;

• Tütün (sigara) kullanımının sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel olumsuz etkilerini sayabilecekler,
• Tütün kontrolü çalışmalarının temel ilkelerini söyleyebilecekler,
• Tütün endüstrisinin özellikle gençlere yönelik çabalarını bilecek ve bunlardan korunma yollarını bilecekler,
• Türkiye’nin tütün kontrolü konusundaki örnek konumu hakkında bilgi sahibi olacaklar,
• Hacettepe Üniversitesi’nde yürütülen tütün kontrolü çalışmaları ile bu konularda üniversite yönetiminin duyarlılığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. İsmail ÇELİK


Etkinlik Programı:
ENGELSİZ HACETTEPE

Ders kapsamında; engel tipleri, özel gereksinimi olan öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımları önündeki engeller, iletişim ve yardım önerileri, ulaşılabilirlik ve yaşamı kolaylaştırıcı genel önerilerle ilgili bilgi verilecektir. Engelli öğrenciler, gönüllü öğrenciler ve üniversiteye yeni katılan öğrenciler yaşam örnekleri paylaşacaklardır. Derse katılan öğrencilere kendi aralarında engelli rol çalışması yaparak farkındalık kazandırılmaya çalışılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN, Prof. Dr. Esra AKI, Dr. Fzt. Onur ALTUNTAŞ, Dr. Nesli ERSOY, Serap DEMİR


Etkinlik Programı:
ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ

ÜNİ 101 Dersi kapsamında Etkili Zaman Yönetimi aşağıdaki başlıklar ile ele alınacaktır. Bu etkinliğin öğrencilerimizin üniversite yaşamı ile başlayarak hayatları boyunca zamanlarını daha verimli geçirebilmelerine aracılık etmesi amaçlanmaktadır.
 1. Zaman Yönetimi Nedir?
 2. Bireyin İhtiyaçları Nelerdir?
 3. Zamanımızı Nasıl Geçiriyoruz?
 4. Zamanı Yönetmek İçin Gerekenler Nelerdir?
 5. Zaman Tuzakları nelerdir ve Bunlardan Nasıl Korunulur?
 6. Zamanı Verimli Kullanmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 7. Etkili Zaman Yönetimi Teknikleri Nelerdir?

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Sedat IŞIKLI, Arş.Gör.Dr.Sevginar VATAN, Arş.Gör.Yasemin KAHYA, Arş.Gör.Nuray MUSTAFAOĞLU, Arş.Gör.Tuğba ÇAPAR


Etkinlik Programı:
FİLM VE BELGESEL GÖSTERİMİ

360 Hacettepe Panoramik sanal tur hakkında bilgi verilecek.
Hacettepe Üniversitesi tanıtım filmi gösterilecek.

Dijital Hikayeler atölyesinden,
 • Dijital geyikler
 • Sese ilk adımlar
 • Erasmus maceram
 • Merhaba Hacettepe atölyelerinden kısa filmler gösterilecek.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Ahmet Serhat Kaymas, Arş. Gör. Ozan Çavdar, Arş. Gör. Emre Canpolat, Arş. Gör. Erhan Özcan,
Uzm. Özgür AĞKÜL, Özgür ORAKÇI


Etkinlik Programı:
HOŞGÖRÜ ÜSTÜNE

Bu derste etik değerler ve bir etik değer olarak hoşgörü kavramı üzerinde durulduktan sonra gerek toplumsal yaşamda gerekse üniversite yaşamında hoşgörünün önemi üzerinde durularak, adalet ve özgürlük gibi hoşgörünün de toplumsal yaşamın olmazsa olmazlarından olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Harun TEPE


Etkinlik Programı:
İLK YARDIM

Etkinlik kapsamında;
 1. İlk yardımın önemi
 2. İlk yardımın tanımı ve amaçları
 3. İlk yardımcının özellikleri
 4. İlk yardım gerektiren durumlar
 5. İlk yardım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar.
Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Zahide TUNÇBİLEK, Dr. Zeliha ÖZDEMİR


Etkinlik Programı:
KARİYER PLANLAMA VE KARİYER MERKEZİ FAALİYETLERİ

Kariyer Planlama ve Kariyer Merkezi Faaliyetleri

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç.Dr. Arif ÖZER, Arş.Gör.Dr. Sevginar VATAN, Arş. Gör. Hürcan KABAKÇI


Etkinlik Programı:
MUTLU MUYUZ?

Mutluluğu ve mutlu olmanın yolları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek bu derste, üniversite hayatına başlarken, hayatta değişen pek çok şeye karşı mutlu olmayı nasıl başarabileceğimize değinilecek. Mutlu olmanın aslında sadece kişiye değil pek çok farklı etkene de bağlı olduğunu gözlemleyip, üniversite hayatı ve sonrasında daha mutlu bir hayat yaşamaya dair bakış açısı kazandırılması hedefleniştir.Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr. Gör. Ömer KARAPINAR


Etkinlik Programı:
ÖZGÜR HACETTEPE

BARIŞ KAVRAMI

Bu anlatıda, oldukça güncel olan BARIŞ kavramının anlaşılabilmesi için, bu kavramla bir "çift" teşkil eden SAVAŞ kavramı üzerinde durularak BARIŞ'ın insan dünyasında gerçekleşebilirliği irdelenip tartışılmaktadır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof.Dr. İsmail H. DEMİRDÖVEN


Etkinlik Programı:
SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof.Dr. A.Haydar DEMİREL, Prof. Dr. Ayşe Kin İŞLER, Doç. Dr. Ayda KARACA, Yrd. Doç.Dr. Nazan KOŞAR


Etkinlik Programı:
SANATSAL AKTİVİTE

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Candan DİZDAR TERWIEL, Öğr.Gör. Kamil MİNGÜ


Etkinlik Programı:
SİHİRLİ SÖZCÜKLER

Hayatımızı kolaylaştıran, yaşamın bize sunduğu güzellikleri görmemizi sağlayan sihirli sözcüklerin farkına varma.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr.Gör. Meltem BOZKURT


Etkinlik Programı:
ÜNİVERSİTELİ OLMAK

Değişikliğin yaşantınıza getirmiş olduğu farklılıkları iyi tanımak, uyum sürecini kolaylaştıran unsurlardan biridir. Bu katılımlı söyleşi kapsamında üniversite yaşamının getireceği değişimler sohbet havası içinde ele alınacaktır. Konuşulabilecek ana temalardan bazıları aşağıda sunulmuştur.
 • Aileden ayrılma
 • Risk ve Sorumluluk Alabilme
 • Üretkenlik
 • Sosyal İlişkiler
 • Kendi Yaşamı Üzerinde Kontrol Sahibi Olabilme
Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr. Gör. Dr. Melike EĞER AYDOĞMUŞ, Arş. Gör. Gün PAKYÜREK, Arş. Gör. Müge ASLANKARA


Etkinlik Programı:
YURTDIŞI-YURTİÇİ DEĞİŞİM FIRSATLARI ERASMUS-MEVLANA-FARABİ

 • Farabi, Mevlana ve Erasmus Değişim Programları Nedir?
 • Programlardan Kimler Yararlanabilir?
 • Başvuru Süreçleri ve Koşulları Nedir?
 • Programlar Hangi Ülkelerle Değişime İmkan Sağlamaktadır?
 • Programlar Kapsamındaki Haklar ve Sorumluluklar Nelerdir?

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof.Dr. Timur Han GÜR, Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN, Doç.Dr. Deniz GÜRÇAY, Uzm. Birsen YANAR, Nilgün GÜLKÖK, Başak MESCİGİL, Barış Çavuşoğlu, Sezen Ceren YILMAZ, Selda ÇETİN, Aysun AKBULUT, Türkan ABALI, Evren ERİK, Merve UĞUR, Mehmet Enes YILMAZ


Etkinlik Programı:
YÜKSEK ÖĞRENİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET FARKINDALIĞI

Bu ders kapsamında kadın erkek eşitliği konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak, üniversite ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve eğitim yaşamında cinsel taciz ve cinsel saldırı konusundaki temel bilgileri üniversiteye başlayan öğrencilerle paylaşmak hedeflenmiştir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR


Etkinlik Programı:

Sonraki Sayfa
Başa Dön
Sıhhiye (Merkez) Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye, 06100, Ankara
Tel: 0312 305 21 41
Faks: 0312 310 27 99
Hacettepe Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
- 2018 -
Beytepe Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe, 06800, Ankara
Tel: 0312 297 65 70 (71)
Faks: 0312 299 20 90